Behöver du någon som kan leverera content?
Behöver du en journalist, redaktör eller skrivarcoach?
Charlotte Rudenstam har 35 års erfarenhet.
Stacks Image 1290

”Deadlines är heliga för mig.”

Charlotte Rudenstam är journalist, redaktör, författare och skrivarcoach.
Hon förvandlat krångelsvenska till lättbegriplig och engagerande text och anlitas ofta som språkgranskare.
Hon har gjort sina 10 000 timmar med råge och har 35 år som journalist i skrivarbagaget.

Tjänster


1. Journalist.
Verksam som journalist i 35 år och medverkat i alla slags medier - tryckta och webb.
2. Redaktör.
Arbetat som redaktör för närmare 70 bokprojekt de senaste tio åren.
3. Skribent - inklusive native content.
Skriver content för webb, rapporter, reportage, blogginlägg - eller vad kunden önskar.
4. Skrivarcoach.
Coachar författare på väg mot färdig bok.
5. Lektör.
Bedömer manus och ger feedback.
6. Språkgranskare.
7. Gör text lätt att ta till sig.
Förvandlar fackspråkstext till svenska.
8. Förlagstjänster.
Fungerar som förlag till författare utan egna förlag.

Här kan du läsa Charlotte Rudenstams egen ordhistoria.
Här är
prislistan för ordtjänsterna.

Stacks Image 1651
Charlotte Rudenstam, Encourager AB, Erstagatan 25, 116 36 Stockholm, 070 322 42 42