humla.jpeg

10 tips för dig som skriver en bok

1. Gör en budget för din bokproduktion.

Börja med att ställa dig följande frågor:

  • Vad är du beredd på att satsa på din bok i form av tid och pengar?
  • Hur långt räcker din egen kunskap?
  • Vilka tjänster behöver du köpa in och vad kan du klara själv?
    Din egen tids- och budgetram för projektet får konsekvenser för resten av av skrivartipsen.
    Lägg in tid i din budget - för det kan vara den enskilt viktigaste faktorn för att din bokidé ska gå från tanke till handling.

Många underskattar vilken tid och energi det går från bokidé till färdig bok. Det är bra att du bildar dig en realistisk uppfattning om vad ett bokprojekt kan kosta, i synnerhet om du saknar uppbackning av ett förlag.

2. Var medveten om att väldigt få böcker blir ekonomiska succéer.

Gör klart för dig varför du vill ge ut boken, vem du riktar dig till, vad du vill uppnå med boken och vilken försäljning du är nöjd med.
Räkna bokprojektet som en investering, inte som något som i sig ska ge dig vinster.
När du har skrivit en bok i ett ämne, uppfattas du lätt som en expert . Om du är egen företagare kan boken därför fungera som marknadsföring för din verksamhet och du kan använda den i förhållande till kunder och klienter.
Det kan öppna dörrarna för mer uppdrag, föreläsningar och försäljning.
Boken kan också vara skriven för att i förlängningen stärka ditt varumärke.

När Charlotte skrev sin första bok Börja tala visste hon inte att den skulle öppna en ny karriär. Hon kom i många år att anlitas som kursledare för människor som ville känna sig mer trygga med att tala inför grupp. Hon har tjänat betydligt mer som kursledare, än roylaties för boken.

3. Tänk på att du kan behöva hjälp

till exempel med redaktörsarbete, korrekturläsning, formgivning, illustrationer, utgivning och tryckning. Lägg in den typen av kostnader i din budget.

Skaffa dig en del kunskaper om vad som sker efter det att du har skrivit första utkastet till manus. För en nybörjarförfattare kan det vara svårt att ha överblick över bokproduktionens alla delar. Många blandar till exempel ihop begreppen redaktörsarbete och korrekturläsning, där korrekturläsning är det som sker när manuset är helt klart och texten gås igenom för att justera till exempel skrivfel eller layoutbrister. Under en timmes skrivarcoching kan du få hjälp att få koll på några av bokutgivningens grunder.

4. Ta hjälp av en engagerad person

Låt någon person du litar på läsa igenom boken, fungera lite som redaktör, och komma med synpunkter på innehåll och språk. Det är lätt att bli hemmablind som författare.

Under alla Charlottes år som redaktör har hon bara varit med om ett enda bokprojekt där texten var helt klar när hon fick den. Den författaren hade jobbat med kommunikation i hela sitt yrkesverksamma liv. Ändå hittade de en del korrfel att rätta till. Ditt projekt kommer med all sannolikhet att vinna på att fler läser texten och ger feedback innan du väljer att ge ut den.

5. Vem ska ge ut boken?

Fundera på om du vill ge ut boken själv, använda ett etablerat förlag eller ett egenpubliceringsförlag.

a). Etablerat förlag
Fördelar: Förlaget fixar det mesta – layout, tryckning, delar av marknadsföringen, du slipper ta en ekonomisk risk. Du behöver inte lagra böckerna själv. Du kan få cred som författare genom att ett etablerat förlag accepterat ditt manus. Du ”är” författare.
Nackdelar: Svårt att få boken antagen, förlaget tar det mesta av pengarna, du måste ändå själv bidra till att sälja boken.

b). Egenpubliceringsförlag
Fördelar: Du kan köpa valfria paket för att få den hjälp du behöver. Du tar mindre ekonomisk risk än genom att ge ut själv. Du får hjälp av erfarna personer som är vana vid personer som är i din situation. De fixar allt det praktiska. Inga böcker på lager.
Nackdelar: Det kan finnas vissa begränsningar i formen. Du tjänar mindre per såld bok än om du ger ut själv. Böckerna blir relativt settt dyrare per styck, eftersom få böcker trycks åt gången. Du behöver göra en ekonomisk investering. Mindre cred att ge ut själv än att ge ut på förlag.

c). Publicera själv
Fördelar: Du har kontroll över processen. Du tar hand om all eventuell vinst.
Nackdelar: Du får allt ansvar och köpa in den hjälp du behöver. Du behöver stå för tryckkostnaderna. Du behöver ha plats att lagra böckerna. Du behöver reka en del för att hitta tryckerier som trycker med den kvalitet och till det pris du önskar.

Charlottes första böcker är utgivna på etablerade förlag. När hon fick nej till manuset till Ingen skam i kroppen, och hade flera års erfarenhet av att jobba som redaktör, valde hon att starta eget förlag.

6. Är e-boksutgivning ett alternativ?

E-böcker kommer allt starkare och kan vara ett komplement till en tryckt bok – eller rent av en ersättning för en tryckt bok.
Fördelar: Låga kostnader. Miljövänligt.
Du kan lägga länkar i boken. Du kan använda hur mycket bilder som helst utan att det blir dyrare.
Du kan sälja boken i alla digitala kanalerna och boken är lätt att "bära med sig".
Allt fler bokköpare vill ha digitala böcker.

Nackdelar: Marknaden är ännu ganska liten (men snabbt växande) I Sverige och det finns de som fortfarandevärjer sig mot att läsa böcker på läsplatta.
Lite meck med att sälja (kan kräva viss teknisk kunskap om du vill att boken också ska säljas genom dina egna kanaler.)

Charlotte menar att frågan numera egentligen är denna: Ska jag verkligen ge ut boken på papper - eller räcker det med att ge ut den som e-bok?

7. Gör en plan för hur du ska marknadsföra boken.

Vilka kan bli dina ambassadörer? Vänner, bloggar, medier, personer i din bransch? Vad behöver du bidra med för att få boken såld?

Det är en sak att skriva och trycka en bok, det är en annan att få den att hitta ut till världen. Förmodligen kräver det insatser från dig, att du är aktiv i marknadsföringen och din bok. Vad jag säger är: En bra bok säljer sig inte själv. Du behöver tänka till för att hitta din publik.

8. Gör en säljplan för var och i vilka sammanhang du ska sälja boken**.

Var kreativ när du funderar på i vilka sammanhang du ska sälja böckerna eller ditt förlag ska göra det. Om du ska använda boken i din verksamhet kan boken ingå i dina föreläsningar eller kurser. Kom ihåg att anmäla boken till Bokrondellen så att bokhandlarna kan hitta den.

9. Avsätt tid.

Att skriva en bok tar tid. Sätt mål för ditt bokprojekt och pricka av när varje mål är uppnått. Då känner du tydligare att du är på rätt väg och det är lättare att skriva klart boken.

Många bokprojekt havererar för att den blivande författaren inte avsätter dit för att skriva själva boken. Ibland kan författaren välja att ta hjälp av en medförfattare eller spökskrivare - men i det faller är det viktigt att budgetera för den utgiften. En skrivarcoach kan också hjälpa till att bidra med morot och piskor för att bokprojektet slutförs.

10. Ta hjälp av någon som kan mer än du.

Det finns verkligen många möjligheter med att skriva en bok och det finns många fallgropar längs vägen. Det kan vara både skönt och viktigt att ha en erfaren person vid sin sida. Beroende på vad just du har för behov kan Charlotte Cronquist gå in som tillfällig skrivarcoach eller i redaktörsrollen. Hon engagerar sig djupt i de projekt hon går in och du får en professionell samarbetspartner med ett stort och varmt hjärta – som arbetar för att din bok ska bli den bästa möjliga.