Charlotte Cronquist har skrivit en rad böcker, bland dem

Börja tala (0rdfront) 2005 TILL SUPERDUPERSPECIALPRIS. Följ länken.

Känn pressen, att möta media (Komlitt) 2006

Bättre relationer på jobbet (Liber) 2006

Ingen skam i kroppen (Encourager) 2011

100% Charlotte (Encourager) 2013

borjatala.jpeg