Redaktören tar manus till färdig bok – när du önskar

En författare kommer till Charlotte Cronquist med en text som hen älskar, som hen värkt fram eller som har forsat ur hen. Hen har kommit med en text som ibland känns som det viktigaste som har skrivit och det kan kännas sårbart att lämna den vidare till någon annan. Författaren vill få sina ord mötta med kärlek och respekt - men vill samtidigt att Charlotte Cronquist, med sitt gedigna ordkunnande, ska bidra till att göra boken bättre.

"Jag verkar i författarens anda, jag är sträng, noggrann och kärleksfull och ser på författarens arbete med respekt. Tillsammans med författaren bidrar jag till att texten blir så bra som möjligt."

 

livbåt.jpeg


Charlotte Cronquist  tar sig an texten och hjärtat är med. Hon ger rak feedback, enligt författarens egna önskemål och båda brukar bli mycket nöjda med resultatet.

Charlotte har jobbat med andras texter de senaste tio åren och varit redaktör för mer än 70 böcker och har även jobbat med antologier, vilket innebär att hon har haft att göra med hundratalet författare. Ibland handlar mötena med författarna om att väga orden på guldvåg.

Charlotte har gedigen erfarenhet av alla led i en bokproduktion och arbetade under många år för Libers affärsförlag.

Här är några av de tjänster som kan ingå i ett redaktörskap:

maria.jpeg
 • manusbedömning
 • språkgranskning
 • textredigering
 • struktur av text - ha helikopterseende med överblick över boken och produktionen
 • projektledning
 • korrekturläsning
 • kontakter med tecknare, layouter, tryckerier etc.
 • utgivning

 

linus.jpeg

När du vill anlita Charlotte Cronquist, inled gärna med en timmes skrivarcoaching, för att få klart för dig dels vad du vill beställa och hur arbetet ska gå till. Det första mötet, som får ta en timme kostar 1100:- (ex moms). 

Här hittar du en rad tips för dig som skriver en bok.
Här hittar du fem tips för passionerat skrivande.

För dig som tänker att det är dyrt att anlita en skrivarcoach eller redaktör, fundera på detta: 

 • Hur mycket tid har du investerat i projektet fram till nu? 
 • Hur bra vill du att boken ska bli? 
 • Hur viktigt är det att få med en expert i ditt bokprojekt? Här är några referenser till Charlotte Cronquist i hennes roll som förlagsredaktör.

adina.jpeg